Труды преподавательско-профессорского состава 2016 года
Усманов Б. Ю. Композиция пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау.
Әдістемелік нұсқау 5В010700- «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығының студенттеріне арналған.
Әдістемелік нұсқау «Композиция» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған және курстың практикалық сабақтарының тақырыптарын орындауға қажетті барлық мәліметтерді қамтиды.
Подробнее
Стычева О. А., Сластухина О.И. Современные концепции формирования коммуникативной компетенции студентов среднего профессионального образования.
Настоящее исследование рассматривает процесс формирования коммуникативной компетенции студентов среднего профессионального образования как результат реализации образовательных программ.
Работа предназначена для научных сотрудников и преподавателей средных профессиональных учебных заведений, учителей школ, аспирантов, магистрантов и студентов.
Подробнее
Қалышбаева Г.Д. Кәсіби-педагогикалық мамандықтарға студенттерді дайындау
Монографияда студенттерді кәсіби педагогикалық мамандыққа даярлаудың шағын әдістемесі қарастырылады. Жалпы оқу проецессінде кәсіби технологияны белсенді оқыту әдістері.
Студенттер этномәдени мен этнопедагогиканы сабақ барысында және сабақтан тыс оқу процессінде анықтайды. Кәсіби мамандықты даярлауда оқытушыларға, магистаранттарға, ізденушілерге, аспиранттарға және докторанттарға ұсынылған монография.
Подробнее
Кенжебекова Р.И., Молдабек қ. Бастауыш математика курсындағы олимпиадалық есептер.
Монографияда бастауыш математика курсындағы олимпиадалық есептер қарастырылған. Еңбек 5В010200 – Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының студенттеріне арналған. Онда сынып – сыныптарда пайдаланылатын олимпиадалық есептер жүйесі нақты берілген.
Монография студенттерге, бастауыш мектеп мұғалімдеріне, магистранттарға әдістемелік тұрғыдан пайдалы.
Подробнее
Байгунова Д.М., Арипбаева Л.Ш. Қазақ музыка әдебиеті.
Лекциялар жинағы
Подробнее
Байбекова М.М., Қозыбаев Е.Ш., Сихынбаева Ж.С., Кикілжің психологиясы.
Бұл оқу құралында кикілжіңдер туралы ғылыми әрі қолданбалы білімдер жүйелі түрде беріледі. Конфликтология негізінің қалыптасуына тарихи шолу жасаумен, кикілжің пәні мен ғылымның зерттеу мақсат-міндеттеріне тоқталумен басталады. Кикілжіңдік қақтығысуларды реттеу мен ескерту, кикілжің жағдайларда мінез-құлық стильдерін таңдай білу, кикілжіңдерді тиімді басқаруға жағдайлар жасау мәселелеріне үлкен мән беріледі.
Оқу құралында кикілжің психологиясы ғылымының қыр-сырлары қарастырылып, тест сұрақтары, жаңа терминдер мен ұғымдар беріледі. Оқу құралы жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.
Подробнее
Ахмадходжаев Б. Дискрет математика. Графтар теориясы.
Оқу құралында дискрет математика пәнінің негізгі бөлімдерінің бірі болып саналатын графтар теориясының элементтері түсінікті және мысалдар мен үлестіріліп, суреттермен кескінделіп қарастырылған.
Оқу құралы автоматтандырылған басқару және жобалау, есептеу машиналарын жасау және жобалау, ақпараттық технологиялар және ақпараттарды беру салалары бойынша мамандандырылудағы инженер-бакалаврлар мен математиканың топтар, ықтималдықтар теориясы, теориялық кибернетика бағытында оқитын бакалаврлар, магистрлер және өз бетінше білімдерін жетілтіруді қалағандар үшін арналған.
Материалды ұғынарлық баяндалуы оқу құралын мектеп оқытушылары да, пәнге қызығушылығын арттыру үшін, сыныптан тыс жұмыстарда және олимпиадаларда қолдануы мүмкін.
Подробнее
Арипбаева Л.Ш., Байгунова Д.М. Музыкалық фольклористер және этнографтар еңбектерінің педагогикалық, тәрбиелік мәні.
Ұсынылып отырған оқу әдістемелік құралы музыкалық білім тарихының халық даналығында алатын орны мен қазан төңкерісіне дейінгі қазақ музыка шығармашылығын қызыға зерттеген фольклористер мен этнографтардың еңбектері туралы қысқаша мәліметтер беріледі.
Оқу әдістемелік құралы жоғары оқу орындарының студенттері мен музыка зерттеушілеріне арналған.
Подробнее
Ақылбаев М.И., Шалданбаев Ә.Ш. Математикалық физика теңдеулері.
Ұсынылып отырған оқу құралы 5В010900 – Математика және 5В011100 – Информатика мамандықтарының күндізгі және сырттай оқу бөлімінің студенттеріне, магистранттарға және өз бетінше оқып үйренетін тұлғаларға арналған.
Подробнее
Алимбаев М. Т., Чариев И. Т. Оқыту мен тәрбиелеудің технологиялық тәсілі: мұғалімдерге арналған әдістемелік құрал.
Оқу құралында педагогикалық технологияның теориялық-әдістемелік технологиялар, оның мәні мен классификациясы жасалған. Барынша ғылыми педагогикалық технологияларға сипаттамалар беріліп, оларды зерттеу мен қарастырудың ұсыныстары, дидактикалық үдерістің технологизациясының сәттілігі қалай қамтылғаны, олардың шарттарын ашуға деген талпыныстар жасалған. Бірінші және екінші тарауларда оқыту мен тәрбиелеудің жалпыға кең танылған теориялары мен технологиялары қолданылған.
Подробнее
Бейсебаева С.Б. Мемлекет және құқық теориясы. Оқу құралы.
Мемлекет пен құқық теориясы – студенттердің «Заңгер» мамандығы бойынша оқитын негізгі пәндерінің бірі.
Мемлекет пен құқық теориясын оқып үйренудің, жоғарғы-кәсіби білім алатын заңгерлерді дайындау жүйесінде ерекше маңызы бар.
Подробнее
Made on
Tilda