Труды преподавательско-профессорского состава 2015 года
Юнусов М. Б., Куандыкова Б.Ш. Аудит.
Оқу құралында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жүйесінің халықаралық стандарттарға бейімделу жағдайында аудит пәнін оқутыдың теориялық және практикалық жақтары жоғары оқу орындарында білім беру жүйесінің кредиттік үлесіне сай қарастырылады.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттеріне, бухгалтерлік есеп және аудит саласының мамандарына, біліктілік деңгейін көтеру жүйесінің тыңдаушыларына, менеджерлерге және кәсіпкерлерге арналған.
Подробнее
Юнусов М. Б., Тағай А. Микроэкономика.
Оқу құралы экономика мамандықтары бойынша оқитын магистранттарға, ЖОО және колледж студенттеріне арналған. Оқу құралында нарық жағдайында кәсіпорынның тауар өндірісін – қажеттілік, ресурстар, технология негізінде ұйымдастырудың теориялық негіздері баяндалған.
Подробнее
Юнусов М. Б., Камалов А. А., Куандыкова Б. Ш. Бухгалетский учет: учебное пособие.
В учебном пособии рассматриваются концептуальные основы бухгалтерского учета в соответсвии с Эаконом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» , Стандартами бухгалтерского учета и типового плана счетов бухгалтерского учета.
Учебное пособие состоит из двух частей, первая часть содержит теоретический материал по программным вопросам дициплины, который последовательно раскрывает содержание курса «Бухгалтерский учет» . Во второй части представлены задачи для самостоятельной работы студентов и тестовые вопросы по каждому разделу.
Предназначено для студентов вузов экономических специальностей.
Подробнее
Чинибаева Г. Д. қазақстан республикасындағы салыстырмалы педагогиканың дамуы.
Бұл монографияда автордың көп жылдық ғылыми еңбектерінің нәтижесі қорытындылыған. Бұл еңбектен жоғары оқу орындарының студенттері, магистранттары, мектеп, орта арнаулы оқу орындары және жоғары оқу орындарының ұзтаздары пайдалануына болады.
Подробнее
Умаров А., Ақылбаев М. И., Мүсірепова Э. Б. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі.
Оқу құралында математиканы оқытудың теориялық негіздері, ғылыми таным әдістері, негізгі дидактикалық принциптері, математиканы оқытуды ұйымдастыру және т.б. теориялық мәселелер қарастырылған. Сонымен қатар оқушыларды дәлелдеуге, есептер шығаруға үйрету мен оқушыларда математикалық ұғымдарды қалыптастыру жолдары ашып көрсетілген.
Кітап университеттер мен педагогикалық институттардың физика-математика факультеттерінің студенттері мен математика пәнінің оқытушыларына арналған, сондай-ақ мұғалімдерді жетілдіру институттарының қызметкерлеріне де пайдалы болмақ.
Подробнее
Тулепов Л. А., Бибатыров Е. К. Сәндік композиция
Берілген оқу құралы «Бейнелеу өнері» мамандығы студенттеріне және арнайы колледждердің студенттері мен бейнелеу өнері мектептеріне, мектептен тыс мекемелердегі бейнелеу өнері үйірмелері жетекшілеріне арналған.
Подробнее
Тулепов Л. А. педагогикалық іс-тәжірбені ұйымдастыру
Бұл әдістемелік құралда педагогикалық іс-тәжірибені ұйымдастырудың тиімді әдістері мен өткізу барысы жөнінде мәліметтер беріледі. Мұнда студенттердің педагогикалық іс-тәжірибе барысындағы іс-әрекет мазмұнын жоспарлау мен орындалатын жұмыстың мазмұны көрсетіледі.
Әдістемелік құрал баолық бағыт бойынша педагогикалық дайындықтағы студенттерге арналған.
Подробнее
Developed by Suyuberdieva A. A. the te[t book for practical lessons on discipline: «Business Foreign languaue and correspondence» for a master`s degree candidates of interpreter soecialty.
The te[t book was developed in accordance with the requirements of State Educational Standards for specialties and curriculum of the given discipline. This instruction comprises all necessary data on performance of themes for practical lessons of the course.
The text book is intendment for a master`s degree candidates of rpreter speciality studying English Language. All lessons include texts, exercises for consolidation material and lexis.
Подробнее
Сарсекенова Ақзира Жұпқанқызы Қоршаған ортаны оқыту әдістемесі
Бұл әдістемелік оқу құралында оқытудың формалары, оқытудың әдіс-тәсілдері, сабақтың түрлері, жаңа инновациялық технология бойынша сабақтардың әдістемесі, сыныптан тыс жұмыстардың түрлері және оларды өткізу әдістемесі, кабинет жабдықтау әдістері және тест сұрақтары, білім берудің глоссарийлері берілеген, көптеген әдебиеттер көрсетілген. Студенттер педагогикалық іс-тәжірибеге осы оқу құралымен дайындалу барысында жақсы жайындықпен өтеді және мұғалім болып жұмыс жасағанда да көп көмек алады деген үмітпен жазылған.
Ұсынылып отырған әдістемелік оқу құралы педагогикалық университеттер мен институттардың Педагогика және бастауышты оқыту әдістемесі мамандығының студенттеріне және қоршаған орта пәнінің мұғалімдеріне арналған. Оқу құралы оқытушының көпжылғы тәжірибесінің нәтижесінде жазылған. оқытушылар мен студенттерге өте қажетті әдістемелік оқу құралы болады деп есептейміз.
Подробнее
Молдабек Қ., Юнусов М. Б., Ирметов У.А., Дүйсенова М.М. Бастауыш мектепте сөз тіркестерін оқыту арқылы оқушылардың қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру.
Оқу құралында бастауыш мектепте сөз тіркестерін оқыту арқылы оқушылардың қатысымдық құзіреттілігін қалыптастыру оқытудағы қатысымдық біліктілік пен тұлғалардың, қатысым әдісі арқылы оқыту мәселелерін, олардың мақсаттары мен міндеттерінің психологиялық, лингвистикалық және педагогикалық негіздері қарастырылған.
Еңбек педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне, магистрант пен аспиранттарға, мектеп мұғалімдері мен зерттеушілерге арналған.
Подробнее
Молдабек Қ. Мұхаметжанның бал тілі немесе баланың сөздік қорын анықтау амалы.
Монографиялық еңбек бала тілін зерттеу және оның сөздік қорын анықтауға, оны дамыту, молайту, балабақшада қолдану жолдарына арналған.
Еңбекті «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу», «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандықтарының студенттері, бала тілін зерттеуші магистранттар, докторанттар және балабақша қызметкерлері, бастауыш мектеп мұғалімдері мен ата-аналар пайдалана алады.
Подробнее
Миятбекова З.У. Введение в языкознание
Тезисы лекций предназначены для студентов специальностей 5В011800- Русский язык и литература, 5В020500- Филология, 5В011900- Иностранные языки: два иностранных языка, 5В020700- Переводическое дело очной и заочный форм обучения.
Подробнее
Қалқанова Ж.С., Усупова Ж.Ш. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Ерекше бөлім. І бөлім.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы» бағдарламалық курсына сәйкес жазылған, ол Қазақстан Республикасының Конституциясына және азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық актілерге түсінік береді.
Оқу құралы заң колледж оқушыларына, жоғары заң оқу орындарының студенттеріне, магистарантарға, дәріс беретін оқытушыларға сондай-ақ құқық қорғау органдары қызметкерлеріне және кәсіпкерлерге арналған.
Подробнее
Қалқанова Ж.С., Усупова Ж.Ш. Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы. Ерекше бөлім. ІІ бөлім.
Оқу құралы жоғары оқу орындарының «Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы» бағдарламалық курсына сәйкес жазылған, ол Қазақстан Республикасының Конституциясына және азаматтық-құқықтық қатынастарды реттейтін құқықтық актілерге түсінік береді.
Оқу құралы заң колледж оқушыларына, жоғары заң оқу орындарының студенттеріне, магистарантарға, дәріс беретін оқытушыларға сондай-ақ құқық қорғау органдары қызметкерлеріне және кәсіпкерлерге арналған.
Подробнее
Қабылбекова З.Б. Әлеуметтік педагогика
Бұл оқу-әдістемелік құралы педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне Әлеуметтік педагогика пәнін жетік меңгеру көмекші құрал ретінде ұсынылып отыр.
Теориялық материалдармен қатар, семинар сабақтарының сұрақтары мен студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптары берілген.
Подробнее
Кубеева М.А. Отбасы психологиясы пәнінен лекция жинағы.
Отбасы психологиясы пәнінен күндізгі және сыртқы бөлім «Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу» мамандығына арналған лекция жинағында отбасылық өмірдің мәні мен мазмұнын, жұбайлар қарым-қатынасының принциптеріне мен заңдылықтарын, жұбайлар арасындағы белгілі бір талаптар мен ережелерді, өзара-қарым-қатынас негіздері қарастырылған.
Подробнее
Копбосынов М. Қазақ әдебиетіндегі мысал аудармаларының тарихы.
Монографиялық еңбекте И.А. Крылов мысалдарының қазақ әдебиетіндегі аударылу тарихы дәстүр мен сабақтастық, әдеби-теориялық тұжырымдар тұрғысынан жан-жақты талданады. Мысалдардың қазақ тіліне тәжімалануы әр қаламгердің сәйкессіздік пен бұған дейінгі зерттеулердегі ұстанымның бұлыңғырлығы талқыға түседі.
Зерттеу нәтижелерін арнаулы және жоғары оқу орындарында оқытылатын – аударма теориясы, қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ әдеби сынының тарихы, мәдениеттану, жалпы тіл білімі пәндеріне негізгі әрі қосымша матриалдар ретінде қолдануға болады.
Подробнее
Кежебекова Р.И., Ақылбаев М., Арымбаев Қ.А. Бастауыш математика курсында шығармашылық қызықты есептер.
Еңбек 5В010200-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының студенттеріне арналған. Еңбекте бастауыш математика курсында шығармашылық қызықты есептер қарастырылған. Онда барлық сыныптарда пайдаланатын шығармашылық қызықты есептер жүйесі нақты берілген.
Құрал студенттерге, бастауыш мектеп мұғалімдеріне, магистаранттарға әдістемелік тұрғыдан пайдалы.
Подробнее
Длимбетова Б.С. Имиджелогия в системе образования.
В учебном пособии автор поставил своей целью описать целостное представление о сущности имиджелогии и ее роли процессе управленческой деятельности, принципы, методы и технологии построения и поддержания имиджа эффективного руководителя.
Дициплина «Имиджелогия в системе образования» относится к компоненту по выбору цикла профилирующих дициплин магистратуры и ориентирована на повышение гуманистической составляющей при подготовке магистров.
Учебное пособие адресованно магистрантам, предподавателям высших учебных заведений.
Подробнее
Гренадерова М.А., Шыршикбаев С., Жарменов Д.К. Ұлттық спорт қозғалыс ойындары оқыту әдісімен
Оқу құралы қазақтың ұлттық спорт ойындары өзіндік жұмыс орындау үшін, лекциялық және тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін, сонымен қатар ағымдағы, аралық, қорытынды бақылау емтихандарын тапсыруға дайындық үшін берілген. Ұсынылған әдістеме ғылыми түрде негізделген, түрлі топтағы адамдар өмірінде дене тәрбиесін пайдалану бағыты бойынша нақты материалдармен толықтырылған. Дене тәрбиесінен жоғары және орта оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сонымен қатар жастардың кеңейтілген ортасына арналған.
Подробнее
Байбекова М.М., Ибраева П.М. «Әлеуметтік-психологиялық тренингтер, әдістемелер мен жаттығулар»
Бұл оқу-әдістемелік құралда әлеуметтік-психологиялық тренингтер, релаксациялық жаттығулар, констатациялық эксперимент әдістемелері, түзету-қалыптастырушы жаттығулардың кешенді қатар ұсынылады. Ұсынылған психологиялық интерактивті әдістерді қолдану арқылы оқырман қазіргі таңда адам жанын танудың, түсінудің құпия сырларымен танысады; қарым-қатынастың түрлі стильдерін меңгереді; педагог, психологқа аса қажетті практикалық шеберлік пен дағдыларды меңгереді; инновациялық психотехника мен жаңа оқыту технологияларының озық үлгілерін іс жүзінде қолдануға машықтанады; бір топта бірлесіп жұмыс істеу дағдысын меңгереді; адамның жеке басының құндылық бағдарларын жетілдіріп, қалыптастыруға үйренеді.
Подробнее
Байбекова М.М. «Психологиялық кеңес беру».
Оқырманға ұсынылып отырған бұл монографияда психологиялық қызмет көрсету саласындағы маңызды әрекеттің бірі-кәсіби тұрғыдан кеңес берудің жеке ғылым саласы ретіндегі теориялық мазмұны және әдістемелік негізгі қарапайым, ұғынымды тілде баяндалады. Оқырман психологиялық кеңес берудің терең қыр-сырларымен танысады, жаңа терминдер мен ұғымдарды меңгеретін болады және де кәсіби кеңес берудегі техникалар мен шеберлік-дағдыларды меңгеретін болады. Жоғары оқу орындарының оқытушылары, магистранттар мен студенттерге, барлық саладағы психологтарға, жалпы психология ғылымына, адам жанының табиғатын түсінуге қызығушылығы бар өресі озық азаматтарға арналған.
Подробнее
Артықбаева И.М., Юнусова Р.Б., Хусанова Д.П. Қазақстанда 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі
Қазақ даласында халықтың рухын әлсіретіп, оның тарихи санасын экспансиялау мақсатында оорыс отаршылдары ғасырлар бойы тым әріден ойластырылғантратегиялық саясат жүргізді. Отар болған жұрттың тарихи санасын тұншықтырып, рухани құлдық шеңгелінен шырмау үшін құрылатын негізгі тұзақ – халықты өз ана тілі мен ата тарихынан мақұрым қылу.
Мемлекет тәуелсіздігінің ең үлкен жемісі – ұлттық сана, ұлттық рух бостандығы. Азат ел азаматтарының рухын қалай көтеруге болады? Бұл – қазіргі күннің өте өзекті мәселесі. Алдымен, көк құрақтай желкілдеп өсіп келе жатқан бүгінгі жас буынның ұлттық тарихи санасын қалыптастыру керек. Ол үшін, қазақ халқының ерлік һәм батырлық дәстүрін жан-жақты зерделесек жеткілікті.
Бұл оқулық ХХ ғасырдағы ең ірі ұлт-азаттық көтерілісі 1916 жылдағы ұлт азаттық көтерілісінің мақсаты мен зардаптарын талқылауға арналды.
Подробнее
Made on
Tilda